Menemukan buku catatan kecil isinya kumpulam puisi bapak saya, Mohammad Diponegoro yang ditulis antara tahun 1948-1951. Berikut ini salah satunya :

BINTANG DUA

Dua ‘lah tampak, bintang bertjahja
satu indah, satu djelita
Manakah bintang pembawa bahagia
memisah kedua, ta’ sanggup beta

Muntjul jang satu, timbul lainnja
samapun tiada, tetapi senilai
Wahai bahagia, mankah letaknja
pada jang indah atau jang permai?

Pada jang mana beta beratkan
korban dan djasa, tjurahan kalbu?
Pada jang mana beta taruhkan
harapan bahagia, perahan madu?

Wahai Tuhan, manakah tempatnja
dua watak, ‘lah padu sesuai?
Dibintang inihkah atau lainnja
atau dari keduanya djauh tertjerai?

Jogja, 21-9-1948
D. Negara

 
Categories: #SeriSeru

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: